O SPOLEČNOSTI
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
KE STAŽENÍ
KONTAKT
ESHOP
E-SHOP BRAND PRODUCT
twitter facebook email
(+420) 573 342 514
cz ČESKY   en ENGLISH   pl POLSKI
Co je náhradní plnění?
Náhradní plnění je možnost splnění povinného podílu, kterou definuje v § 81 zákon č. 435/2004 Sb. (zákon O zaměstnanosti).

Každý zaměstnavatel s min. počtem 25 zaměstnanců musí zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením a to 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Každý zaměstnavatel má k naplnění této podmínky ze zákona 3 možnosti:
a. může přímo zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (4%)
b. nebo může odebrat zboží nebo služby od někoho, kdo osoby se ZP přímo zaměstnává v podílu větším než 50% ze svého celkového počtu zaměstnanců
c. nebo musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu - což je nejméně výhodná varianta
d. případně může kombinovat všechny uvedené způsoby.

Uvedené body b) a c) jsou náhradním plněním, pokud subjekt nemůže přímo osoby se zdravotním postižením zaměstnávat.
Od koho můžete nakoupit výrobky a služby v režimu náhradního plnění?
Výrobky a služby může prodávat pouze zaměstnavatel s více než 50% podílem osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců.
Výhody náhradního plnění.
Odběrem výrobků, služeb nebo zakázek v celkovém objemu cca 166 tis. Kč bez DPH uspoří zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci částku cca 60 tis. Kč bez DPH, neboť si nahradí povinnost zaměstnávat 1 osobu se zdravotním postižením z povinného podílu a nebude tedy muset za něj platit finanční odvod do státní pokladny. Náhradní plnění tedy představuje úsporu ve výši 35 %! Je to stejné jako by dostal 40% slevu na zakoupené služby, popř. zboží.
ZMĚNA od 1.1.2012
Od 1. ledna 2012 je pro zaměstnavatele, kteří prodávají v režimu náhradního plnění, nově zaveden maximální limit objemu fakturovaného zboží či služeb. Ten činí 36-násobek měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. V praxi to pak znamená, že:
- Za každého zaměstnance se zdravotním postižením může prodat zboží nebo služby za 854.136 Kč (36 x 23.726) bez DPH ročně.
- Pro odběratele znamená nákup v tomto objemu splněný povinný podíl za 5,2 zaměstnance se zdravotním postižením.

oznameni
NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY V E-SHOPU
KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK PŘEJDETE K DETAILNÍM INFORMACÍM
KONTAKTY
Brand Product s.r.o.
Družstevní 1394/12
Praha 4 Nusle, 140 00
Tel: 00420 573 342 514
Fax: 00420 573 342 515
Email: info@brandproduct.cz
Mapa GPS:
50.062730, 14.447284
DODAVATELÉ
Diversey
Zenit
Cormen
Tork
Spokar
Tomil
Bochemie
Unilever
Reckitt Benckiser
Henkel
firma
O SPOLEČNOSTI
Jsme česká společnost založená v roce 2008 a navazujeme na 18-ti letou tradici naší mateřské firmy Velkoobchod drogerie Kučera, která se dlouhodobě prezentovala na trhu komplexními dodávkami drogerií, dezinfekcemi a kartáčnickým zbožím ve Zlínském a Jihomoravském kraji, ale i v jiných částech republiky. Serióznost, kvalita a flexibilní jednání považujeme v jednání se zákazníkem za samozřejmost.